polub nas na FB
obserwuj w Google+
śledź na Twitter

Budowa basenu w ogrodzie - pozwolenie.


Nowelizajca prawa budowlanego przyniosła duże zmiany w kesti budowy basenu w ogrodzie. Dlatego można spotkać się ze sprzecznymi informacjami. Dla ułatwienia zaczniemy od stanu sprzed 2015 roku.

Prawo przed nowelizacją.

Do momentu nowelizacji wszystkie baseny kryte były traktowane jako obiekty wymagające pozwolenia budowlanego. W przypadku basenów otwartych granicę wyznaczała ich powierzchnia. DO 30 METRÓW KWADRATOWYCH basen wymagał jedynie zgłoszenia do właściwego Starostw Powiatowego. Zgłoszenie miało zawierać: termin, rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania robót budolanych. Co ważne projekt nie był i nadal nie jest w tym przypadku wymagany. Wystarczy przedstawić szkice i rysunki odzwierciedlające usytuowanie basenu na działce. Starosta miał 21 dni na wniesienie sprzeciwu. Jeśli tego niezrobi po 30 dniach można było przystąpić do prac.

POWYŻEJ 30 METRÓW KWADRATOWYCHnależało wystąpić o pozwolenia budowlaneo. Oznaczało to, że trzeba było spełnić wszytkie te same wymagania jak w przypadku pozwolenia na budowę domu. Oznaczało to spore koszty i wymagało niemało czasu.

Prawo po nowelizacji - AKTUALNY STAN PRAWNY.

Nowelziacja prawa budowlanego z czerwca2015 roku miała za zadanie ułatwienie budowy obiektów prywatnych. W przypadku basenów przyniosłą zmianę powierzchni jak wprawadza obowiązek ubiegania się o pozowolenie budowlane.

Aktualnie jeśli powierzchnia zbiornika wodnego NIE PRZEKRACZA 50 METRÓW KWADRATOWYCH przyszły basen wymaga jedynie zgłoszenia do Satarostwa Powiatowego

Wystarczy przedstawić szkice i rysunki odzwierciedlające usytuowanie basenu na działce. Starosta ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu. Jeśli tego niezrobi po 30 dniach można rozpocząc prace.

POWYŻEJ 50 METRÓW KWADRATOWYCH nadal należy ubiegać się o pozwolenie budowlane. Niesety nadal zabiera to sporo czasu i kosztuje niemało.

Wniosek powinien zawierać między innymi:

 • cztery kopie projektu budowlanego
  • wraz z opiniami
  • wraz z uzgodnieniami
  • wraz z pozwoleniami
  • wraz z mapą sytuacyjno – wysokościową przeznaczoną do celów projektowych
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • itp.